Realizačné činnosti v oblasti zdvíhacích zariadení:

V tomto segmente naša spoločnosť ponúka zabezpečenie dodávok zdvíhacích zariadení pre všetky druhy prevádzok. Špecializujeme sa hlavne na dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky ručných zdvíhacích zariadení do 5 t.

Zároveň v tomto segmente zabezpečujeme a ponúkame obsluhu zdvíhacích zariadení v skupinách A1, A2 a A3 prostredníctvom nášho kvalifikovaného personálu, kde naša spoločnosť, ako aj naši zamestnanci disponujú potrebnými oprávneniami a osvedčeniami.

Využívajúc predchádzajúce skúsenosti sme v súčasnosti schopní zabezpečiť komplexné služby v tejto oblasti počínajúc spracovaním projektovej dokumentácie, cez montáž, rekonštrukciu, odborné prehliadky a skúšky v zmysle legislatívy až po rektifikáciu žeriavových dráh a uvedenie namontovaných zdvíhacích zariadení do prevádzky.

Zoznam konkrétnych činností:

  • projektovanie, dodávka, montáž, odskúšanie a uvedenie zdvíhacích zariadení do prevádzky

  • modernizácia zdvíhacích zariadení

  • obsluha zdvíhacích zariadení

  • údržba zdvíhacích zariadení

  • odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení

  • zabezpečenie výkonu úradných skúšok zdvíhacích zariadení

Prezrite si naše referencie v oblasti zdvíhacích zariadení

KONTAKTUJTE NÁS!