VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Jakub Burda

generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

burda@energoinvest.sk

+421 (0) 911 612 271

JUDr. Dominik Burda

právne zastúpenie

Marián Búry

obchodný manažér

bury@energoinvest.sk

Ing. Marián Sivák

výrobný riaditeľ

sivak@energoinvest.sk

+421 (0) 917 750 257

Doc. Ing. Jozef Pecha, Csc.

pecha@energoinvest.sk

Ing. Viera Hirschnerová

hirschnerova@energoinvest.sk

Ing. Viera Šabíková

mzdová účtovníčka

sabikova@energoinvest.sk

+421 (0) 908 290 957