Vážení obchodní partneri,

vítam Vás na stránkach našej spoločnosti ENERGOINVEST a.s., ktorá bola založená v roku 1998 pre potreby výstavby jadrovej elektrárne v Mochovciach. Naša spoločnosť bola jedným z dodávateľov pri výstavbe 1. a 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce, na čo nadväzujeme aj v aktuálnej dobe realizáciou činností na projekte dostavby 3. a 4. bloku v Mochovciach.

Naša spoločnosť sa od svojho vzniku pohybuje v oblastiach rekonštrukcií kotolní, dodávke a montáži liniek, ako aj servisu a dodávok komponentov a zariadení pre všetky druhy elektrární. Dôraz kladieme na kvalitu a spoľahlivosť nami dodávaných služieb a zariadení, ktorá sa opiera o dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov. Medzi nosné projekty v súčasnosti patrí dostavba na rozostavanom 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Súbežne poskytujeme aj servisné činnosti v rámci údržby počas generálnych odstávok, vrátane dodávok jednotlivých projektov na kľúč. Pôsobíme komplexne aj v segmente zdvíhacích zariadení.

Cieľom našej spoločnosti je upevňovanie pozície v oblasti energetiky s dôrazom kladeným na ponúkanú vysokú kvalitu produktov a služieb pri zohľadnení environmentálnych aspektov.

Ing. Jakub Burda

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ENERGOINVEST a.s.