ZOZNAM REFERENCIÍ

Servis a opravy prietočných častí a príslušenstva parných turbín
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce; AE Jaslovské Bohunice V/2019-X/2022

Dodávka, montáž, skúšanie a uvedenie do prevádzky ručných a elektrických kladkostrojov
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce; II/2019-VIII/2020

Zámočnícke a zváračské práce pri transporte parogenerátorov pri vyraďovaní elektrárne V1
ŠKODA Slovakia, a.s., Trnava –  AE Jaslovské Bohunice; XII/2018-VII/2019

Oprava potrubia chladiacej vody DN1400, DN1600
SLOVRIA SLOVAKIA, a.s., Trnava – TE Nováky; VII/2018-IX/2018

Výroba, dodávka a montáž plošín
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce; II/2018-I/2020

Montáž potrubí, revízia a repasia zariadení
ENSECO a.s., Nitra – AE Mochovce; VI/2010-II/2017

Nádrže z ľubov – montáž
KP RIA, a.s., Brno – AE Mochovce; V/2012-IV/2017

Výroba a dodávka tlakových nádob
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce; XI/2009-XII/2016

Modifikácia čerpadiel doplňovania a bórovej regulácie
EURO PUMPS TECH, s.r.o., Jaslovské Bohunice – AE Jaslovské Bohunice; X/2014-VI/2016

Dodávka plošín pre 4. blok JE Mochovce
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce; IX/2014-III/2016

Rekonštrukcia odplyňovačov napájacej vody v SE EBO, V-2
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Jaslovské Bohunice; VII/2014-XII/2016

Modifikácia zásobných nádrží na síran železitý
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Jaslovské Bohunice; V/2014-V/2016

Kľúčová a upratovacia služba
ENSECO a.s., Nitra – AE Mochovce; VIII/2009-XII/2015

Modifikácia prevodoviek VCHV EBO V2
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Jaslovské Bohunice; I/2014-XI//2015

Rekonštrukcia stavebnej a technologickej časti kotolní SA3 a Hlavná
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce; VIII-XI/2014

Dodávka kotvenia čerpadiel pre 3. a 4. blok JE MOCHOVCE
KP RIA, a.s., Brno – AE Mochovce; VII-VIII/2014

Dodávka chladiča generátora NS EE4X2 A8-2,5
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava  – VE Domaša; V-VIII/2014

Zváračské a zámočnícke práce pri výmene komponentov na TG11, TG12
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce; II-IV/2014

Riadenie ťažkých havárií – Dlhodobý odvod tepla z hermetickej zóny
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Jaslovské Bohunice; XI-IV/2014

Výroba, dodávka a montáž DPS 3.88.01 časť mechanické zádržné prostriedky v AKOBOJE
DEZ, spol. s r.o., Mochovce – AE Mochovce; IX/2013-III/2014

M 27B Údržbárske aktivity na kompresorovej stanici
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce; III/2011-XI/2013

Údržba, opravy a revízie armatúr EMO a EBO
ŠKODA Slovakia, a.s., Trnava – AE Mochovce, AE Jaslovské Bohunice; IV/2011-XII/2013

Modernizácia kondenzátora ENO B bl.1
ROEZ, spol. s r.o., Levice – TE Nováky; VI-VIII/2013

Rekonštrukcia technologickej časti kotolne GDt
Slovenské Elektrárne, a.s, Bratislava – AE Mochovce; IV-VIII/2013

Modifikácia zdroja tepla pre vykurovanie V1 EBO
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Jaslovské Bohunice; VIII/2011-XII/2012

Špeciálne čistiace práce na primárnom (NI) a sekundárnom ostrove (CI)
Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava – AE Mochovce IX/2017-IV/2020

Vypracovanie podkladov pre realiz. projekt pre stavbu: Zníženie emisií
ENERGYCO s.r.o., Rožňava; VIII-XI/2017

Odstránenie pulzácie membránových stien kotla – montážny dozor
Euro Energy Slovakia,s.r.o., Želiezovce – Bukóza Holding, a.s., Hencovce; XI-XII/2012

Rekonštrukcia chladiacich okruhov – US Steel Košice –technický dozor
Euro Energy Slovakia,s.r.o., Želiezovce – US Steel Košice; IV-X/2012

Oprava turbogenerátora TG1 v Teplárni východ
Bratislavská Teplárenská, a.s., Bratislava; II/2012 – XI/2012

Rekonštrukcia Paroplynového cyklu 80 MWe Levice
ENERGOPROJEKT BRATISLAVA a.s., Bratislava; X-XI/2016

Obnova zdroja tepla pre objekt Kúpeľný hotel KRYM
Kúpele Trenčianske kúpele, s.r.o., Trenčianske Teplice; VI-VIII/2015

Obnova zdroja tepla pre objekt Liečebný dom SÍNA
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice; II-VIII/2015

Čistiace, náterové a sanačné práce – oprava asfaltovej pečate na svahoch prívod. kanála VD Gabčíkovo
Lptex, s. r. o., Košice; VI/2017-X/2017  

Rekonštrukcia Mierového námestia Trenčín
PSJ Hydrotranzit a.s., Bratislava; VI/2017-XI/2017

Rekonštrukcia hotela KRYM – stavebné práce
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., Bratislava; XII/2014-I/2015

Sanácia východnej a severnej časti kúpeľného domu HAMMAM
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice; III/2014

Rekonštrukcia Kultúrneho domu a Materskej školy v Jelšovciach
Obecný úrad Jelšovce; IV/2011-II/2014

Stavebné úpravy – oprava strechy – zámok Pezinok
SAHI, Bratislava; VI-XI/2012

Zabezpečenie inžinierskych činností pri výstavbe OD MERCURY MARKET na SRBESTA Sp. Z o.o, Poľsko; I/2012-XII/2018

GALÉRIA PROJEKTOV

ZAUJALI VÁS NAŠE PROJEKTY?

KONTAKTUJTE NÁS!