Realizačné činnosti v oblasti priemyslu:

Spoločnosť ENERGIVEST a.s. využíva univerzálnosť a kvalitu svojich technických a montážnych pracovníkov, ktorú získali dlhoročnou praxou pri výkone svojich činností v najnáročnejšom segmente, ktorým je jadrová energetika.

V tomto segmente sme zabezpečovali niekoľko projektov na kľúč, pričom nosným sa stala komplexná rekonštrukcia a modernizácia energetického hospodárstva FNsP J.A. Reimana v Prešove, ktorú sme realizovali v rokoch 2005 a 2006. Týmto projektom sa začala naša pôsobnosť aj v oblasti priemyslu. Ďalšími nami poskytovanými službami je ponuka prác na potrubných systémoch, ktorá okrem komplexnej dodávky uhlíkových a ušľachtilých potrubí s príslušenstvom obsahuje aj ich rekonštrukciu a opravy na základe požiadaviek zákazníka. Zároveň je naša spoločnosť schopná zabezpečiť vedenie celej stavby prostredníctvom stavebného dozoru, ako aj výkon činností európskeho zváracieho inžiniera alebo technológa zvárania. Taktiež v našom portfóliu ponúkame dodávky, montáže a inžinierske činnosti v oblasti strojných technológií.

Zoznam konkrétnych činností:

  • elektroinštalatérstvo, maliarske a natieračské práce, zváračské práce, kovoobrábanie a zámočníctvo

  • výkon činnosti stavebného dozoru, stavbyvedúceho a vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu

  • výkon činnosti európskeho zváračského inžiniera a európskeho zváračského technológa

  • výkon montáže, údržby, opravy a rekonštrukcie vybraných strojnotechnologických zariadení z ocelí so zaručenou zvariteľnosťou vrátane spracovania príslušnej realizačnej projektovej dokumentácie pre tieto činnosti ako aj dokumentácie skutočného vyhotovenia

Prezrite si naše referencie v oblasti priemyslu

KONTAKTUJTE NÁS!