Realizačné činnosti v oblasti facility managementu:

V oblasti facility managementu ponúkame prostredníctvom našich kvalifikovaných pracovníkov výkon rôznych podporných činností akými sú podpora pri koordinácii spúšťania, poskytnutie výkonu protipožiarnych asistenčných hliadok, údržba a obsluha zdvíhacích zariadení. V rokoch 2018 až 2021 sme poskytovali komplexné čistiace práce na dostavovanom 3. a 4. bloku atómovej elektrárne Mochovce.

Zoznam konkrétnych činností:

  • dovoz vybraných zariadení, ich súčastí, dielov a prídavných materiálov pre zváranie, vrátane elektrických zariadení s obmedzením napätia do 22 kV, ktoré tvoria súčasť dodávky spoločnosti (v lokalitách jadrových zariadení)

  • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

  • dodávka priemyselných armatúr, vodomerov a ich príslušenstva

  • obsluha zdvíhacích zariadení

  • výkon protipožiarnych asistenčných hliadok

  • špeciálne čistiace práce

  • výškové práce

Prezrite si naše referencie v oblasti služieb

KONTAKTUJTE NÁS!