Loading...
DOMOV2023-11-16T16:54:39+00:00

Pripravujete projekt s ktorým Vám môžeme pomôcť?

ČO PONÚKAME?

Skúsenosti

Skúsenosti

Spoločnosť ENERGOINVEST a.s. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998. Má dlhoročné skúsenosti s prácami v oblasti energetiky, priemyslu a služieb. Od r. 2009 realizuje práce na projekte dostavba 3. a 4. bloku v AE Mochovce ako dodávateľ pre koncového zákazníka Slovenské elektrárne, a.s.

Spokojnosť

Spokojnosť

Prioritou spoločnosti je dosahovať maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov v oblastiach kvality, environmentu a bezpečnosti a preto máme od r.2009 zavedený integrovaný manažérsky systém podľa normy ISO 9001, systém environmentálneho manažérstva ISO 14001 a systém manažérstva BOZP ISO 45001, vydaný akreditovanou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o.

Kvalita

Kvalita

Spoločnosť ENERGOINVEST a.s. je držiteľom certifikátu kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-2, vydaným Výskumným ústavom zváračským Bratislava v r. 2011, ako aj certifikátu pre zváranie OK podľa STN EN 1090. Zároveň sme držiteľmi oprávnení na montáž, rekonštrukciu, opravu, údržbu a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach, ktoré boli vydané štátnymi dozornými orgánmi.

Rôznorodosť

Rôznorodosť

Dané oprávnenia nám dovoľujú pôsobiť v rôznych oblastiach priemyslu a zabezpečovať tak dovoz špeciálnych zariadení, ako aj montáž, rekonštrukciu, opravy a údržbu zariadení a ich častí, uvádzanie do prevádzky a vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení.

HLAVNÉ OBLASTI PÔSOBNOSTI

ENERGETIKA

PRIEMYSEL

FACILITY MANAGEMENT

ZDVÍHACIE ZARIADENIA

CERTIFIKÁTY A OPRÁVNENIA

GALÉRIA PROJEKTOV

NOVINKY A ČLÁNKY

Go to Top