Energoinvest a.s.Přejdi na obsah

PRODUKTY


PROJEKCIA OPTIMALIZÁCIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU A OBHLIADKA

- úvodný dialóg s vlastníkmi, zber základných informácií a štatistík o spotrebe energií
- dialóg s investorom o jeho predstave celkovej realizácie projektu
- inšpekcia so zameraním na zistenie skutkového stavu

ENERGETICKÝ AUDIT

- opis skutkového stavu s definovaným potenciálom, detailný popis všetkých renovačných opatrení
- prezentácia a odborná diskusia s vlastníkom o ďalšom postupe
- časový plán ďalších krokov, financovanie, kritériá pre záruku úspor

PROJEKT

- záverečné odsúhlasenie riešenia
- projekt pre stavebné povolenie / realizačný projekt
- návrh organizácie projektu, časový a finančný plánINŽINIERING STAVEBNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PROJEKTOV

PRÍPRAVNÉ PRÁCE

- oponentúra auditu, feasibility study, resp. definovaného riešenia
- pripomienkovanie projektovej dokumentácie
- príprava tendrov na jednotlivé subdodávky
- tvorba komplexného dodávateľského riešenia

REALIZAČNÁ FÁZA

- manažment projektu, kontrola dodávok a realizácia
- zaškolenie personálu prevádzky a údržby
- potvrdzovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia

PREBERANIE A PLNENIE LEGISLATÍVY

- kontrola legislatívnych podkladov
- dialóg s inšpekčnými organizáciami
- záverečné legislatívne úkony


REALIZÁCIA PROJEKTOV

KVALIFIKÁCIA PERSONÁLU

- prax personálu z technologicky i časovo náročných realizícií
- kapacitne a odborne vytvárané tímy na daný projekt
- komplexné pokrytie osi výkon- site management – projekt management

Spoločnosť je kapacitne i odborne pripravená vykonávať náročné realizácie v oblasti energetiky, priemyslu
i služieb od spracovania projektu po inžiniering s vlastnou realizáciou.

KVALITA REALIZÁCIE

Kvalita a dodržanie zmluvných termínov realizácie nie sú predmetom diskusie so zákazníkom.

- dodržiavanie štandardov ISO
- dôraz na kontrolu subdodávok s priebežnou kontrolou realizácie
- individuálne, predkomplexné a komplexné skúšky
- nadštandardné garančné doby

TERMÍN

- predbežný funkčný harmonogram realizácie formou míľnikov
- zapracovanie detailov a pripomienok zúčastnených strán
- elektronický výstup harmonogramu v MS Project / Primavera
- priebežná kontrola plnenia


OUTSOURCINGOVÉ SLUŽBY

DOSTUPNOSŤ ZDROJOV

Spoločnosť disponuje rozsiahlou databázou kvalifikovaných pracovníkov a organizácií v oblasti štandardných i
vysokošpecializovaných zváracích a montážnych výkonov.

- databáza kvalifikovaných pracovníkov a organizácií
- aktívna spolupráca s vybranými partnermi
- pružná tvorba tímov


PRUŽNOSŤ RIEŠENIA

Aktívna spolupráca s týmito vybranými a overenými partnermi znamená pre zákazníka najlepšiu voľbu medzi
cenou a kvalitou požadovaných realizačných výkonov bez akýkoľvek vstupných nákladov.

- rýchle riešenie krátkodobej potreby navýšenia kapacít
- investičná nenáročnosť získania zdrojov
- plnenie legislatívnych požiadaviekÚVOD | PROFIL FIRMY | PRODUKTY | REFERENCIE | FOTOGALÉRIA | CERTIFIKÁTY | KONTAKT | Mapovanie stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku