Flag SK Flag EN
Header Image

O firme

Vážení partneri,akciová spoločnosť ENERGOINVEST pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998. Postupný nárast aktivít spoločnosti od jej vzniku až do dnešných dní spolu s paralelnými zmenami v organizačnej a personálnej štruktúre priamo súvisí s rastom domácej ekonomiky. Veríme, že s postupujúcou globalizáciou trhu vzniká príležitosť pre ďalší rozvoj slovenských firiem.

Sme preto presvedčení, že na tomto trhu je miesto aj pre uplatnenie sa menšej pružnej spoločnosti schopnej pomocou vlastného kvalifikovaného personálu splniť všetky požiadavky zákazníka.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

energetika

Energetika

priemysel

Priemysel

sluzby

Služby